Min Sångbok

År 2000 gav jag ut en liten sångbok med en del av mina sånger som jag flitigt använt mig av i skolan. ” Nu blommar rapsen”. 

 

I samband med boken gjorde jag en serie
inspirationskurser i musik för personal och pedagoger som arbetar med barn i
yngre åldrar. På kursen delade jag frikostigt med mig av lektionsmaterial och användbara
tips för en varierad musikundervisning. Givetvis sjöng vi igenom sångerna i
sångboken.

Till hösten 2020 kommer ” Vi sjunger
tillsammans” en ny sångbok!

Nya sånger har tillkommit och en del
sånger har försetts med enkla stämmor. Boken kommer att utges på Gehrmans
förlag under hösten 2020. 
https://www.gehrmans.se/butik/undervisning/vi-sjunger-tillsammans-13919

Det känns så roligt att ett förlag har
velat satsa på en sångbok och hjälpa till att färdigställa den. Det blev en
spännande resa att få kunskap om hur man iordningställer en bok, från första
manus till att välja rätt omslag! Jag är Gehrmans tacksam för all hjälp!

 

Givetvis hoppas jag på att boken ska få
spridning ute i de olika verksamheterna och att många får glädje av sångerna.

MER MATERIAL PÅ GÅNG!

 

”Kom igång med sång” Aktivitetssånger passande
musikalisk rörelsegympa. Sånger för både vuxna och barn som kan användas för
att sätta igång aktivitet i kropp och knopp, med utgångspunkt från FMT-metodens
gruppverksamhet MUISK. Se under musikterapi.

LYSSNA

 

Under våren och hösten kommer jag att lägga ut enkla inspelningar på sångerna ur sångboken på Youtube som ni kan använda er av som bakgrund eller bara lyssna på hur sången låter.