Om Mig

Lite om mig.

Jag utbildade mig till rytmikpedagog i Malmö 1978 och har sedan dess jobbat i Skurups kommun. Där har jag undervisat barn i alla åldrar både i grundskolan och kommunala musikskolan, nu Kulturskolan.

Just nu arbetar jag endast på kulturskolan där jag har adepter i FMT-Funktionsinriktad Musik Terapi samt piano och blockflöjtselever.

Jag har också ansvar för f-klassernas musik där jag använder mig av en metod som jag lärde mig under min utbildning till musikterapeut.

Metoden kallar jag för ”Kom i gång med sång!”  (läs mer under FMT)

Tidigare har jag även undervisat i, trumpet, sång, kör och ensembler.
Musiklekisverksamhet för barn och vuxna tillsammans har också varit på schemat, samt anpassad musikverksamhet för barn i särskola och vuxna i daglig verksamhet.

Under min tid som musiklärare i grundskolan kände jag att jag satte sången främst när jag skulle undervisa. Med utgångspunkt från en sång kunde jag sen lätt spinna vidare med rytm, eller text, sångens ursprung och tradition, genrer osv. Med min bakgrund som rytmikpedagog blev det också självklart att använda mig av sången för att komma vidare och variera sättet att undervisa på

Jag hade också förmånen att få ha kör på skoltid!  Detta innebar att kören raskt fick ansvar för Lucia, avslutningar och andra sångsamlingar för skolan. Många sånger avverkades och nya sånger skrevs.

Sångboken ” Nu blommar rapsen” utkom år 2000.

”Vi sjunger tillsammans” utkom år 2020 tillsammans med Gehrmans förlag. 

Jag gjorde också under flera år inspirations föreläsningar i Kommunförbundet Skånes regi, där jag gav tips om musikundervisning för pedagoger som arbetade med musik i de yngre åldrarna.