Lite om mig.

Jag utbildade mig till rytmikpedagog i Malmö 1978 och har sedan dess jobbat i Skurups kommun. Där har jag undervisat barn i alla åldrar både i grundskolan och kommunala musikskolan, nu Kulturskolan.

Just nu arbetar jag endast på kulturskolan där jag har adepter i FMT-Funktionsinriktad Musik Terapi samt piano och blockflöjtselever. Tidigare har jag även undervisat i, trumpet, sång, kör och ensembler.
Musiklekisverksamhet för barn och vuxna tillsammans har också varit på schemat.

Under min tid som musiklärare i grundskolan kände jag att jag satte sången främst när jag skulle undervisa. Med utgångspunkt från en sång kunde jag sen lätt spinna vidare med rytm, eller text, sångens ursprung och tradition, genrer osv. Med min bakgrund som rytmikpedagog blev det också självklart att använda mig av sången för att komma vidare och variera sättet att undervisa på

Jag hade också förmånen att få ha kör på skoltid! Det började med att jag på eget initiativ startade kör på eftermiddagstid för de som ville och snart hade vi några sånger som vi kunde uppträda med vid skolavslutningen. Detta blev väl emottaget och snart tyckte ledningen att det var bra att ha kör inlagd på schemat.

Detta innebar att kören raskt fick ansvar för Lucia, avslutningar och andra sångsamlingar för skolan. Många sånger avverkades och många nya sånger skrevs. En liten sångbok på eget förlag iordningställdes   ”Nu blommar rapsen” och jag åkte ut på lite inspirations föreläsningar där jag sjöng mina visor och gav tips om musikundervisning för pedagoger som arbetade med musik i de yngre åldrarna.