FMT - Funktionsinriktad Musikterapi

2013 blev jag färdig med min utbildning till diplomerad musikterapeut i Funktionsinriktad Musik Terapi! 3 fantastiska utbildningsår på distans vid Ingesunds musikhögskola.

I utbildningen fick vi många redskap för att bemöta och skapa förutsättningar för att utveckla sig själv och andra. Vi fick inblick i hur vi kunde arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och omsorg.

Efter avslutad utbildning började jag med att ta emot adepter i kulturskolans regi.

FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi

FMT-metoden är en individanpassad musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling.

FMT-terapeuter arbetar förebyggande och rehabiliterande för personer i alla åldrar.

FMT-metoden används som komplement vid habilitering/rehabilitering och vid specialpedagogiska insatser.

FMT-metoden är ett verktyg för att stimulera människors resurser oavsett var de befinner sig i sin utveckling.

FMT-terapeuter kan arbeta i privat regi eller vara anställda i olika typer av offentlig verksamhet.

 

FMT kan ges inom hälso- och sjukvården, ibland på remiss från läkare, psykolog etc.

Beskrivning av FMT-metoden

FMT-metoden är en individuell, neuromuskulär metod och ett instrument för att analysera personer med diagnostiserade eller upplevda svårigheter.

 

FMT-metoden ger en strukturerad, sensomotorisk bearbetning under trygga och lustbetonade former. Det ställs inga krav. Det görs inga bedömningar av prestationer.

Den egna aktiviteten och det egna initiativet, som är grunden för all personlig utveckling, stimuleras i det musikaliska samspelet mellan terapeut och adept.

Denna aktivitet lockas fram med de specialskrivna musikaliska koderna som anpassas efter adeptens utvecklingsnivå.

Viktigt: Terapeuten ställer inga diagnoser men resultatet kan användas som underlag för diagnoser.

 • FMT-metoden – söker grundorsaken till problemen
 • FMT-metoden – bearbetar och organiserar grundfunktioner
 • FMT-metoden – är individuell
 • FMT-metoden – är nivåanpassad
 • FMT-metoden – är icke-verbal
 • FMT-metoden – skapar förutsättningar och lust att utveckla färdigheter
 • Metodens innehåll

  Terapeuten använder specialkomponerade melodislingor på piano och stimulerar och motiverar adepten. Genom spel på trummor och cymbaler påverkas adeptens perception och motoriska aktivitet.

  Metoden är icke-verbal, vilket innebär att den sker helt

  • utan instruktioner
  • utan anvisningar
  • utan kommentarer

  Målet med musikkoderna är att skapa strukturella minnesspår i hjärnan.

  Utgångspunkten är individens

   • egen reaktion – utan andras önskan, vilja eller krav
   • egen handling – utan instruktion
   • egen tanke – utan andras ord eller förmaningar
   
 • egen planering – utan fysisk påverkan
 • Målgrupper

  FMT-metoden kan anpassas till olika åldrar och funktionsnivåer.
  FMT-metoden förekommer inom

   

  • skola
  • kulturskola
  • omsorgsverksamhet
  • äldreomsorg
  • rehabilitering/habilitering
  • friskvård
 • Mer om metoden finns att läsa på www.fmt-metoden.se , där finns även en liten informationsfilm och länkar vidare till uppsatser i ämnet och artiklar från verksamhet runt om i landet.

  Givetvis är ni välkomna att höra av er till mig om ni har frågor och funderingar och kanske skulle vara intresserade av att prova på. agneta@agnetasmusik.se

  Problem är inget som bara kommer. Det går att finna orsaker och det går att bearbeta!

  Utbildning till Funktionsinriktad Musikterapeut startar till hösten 2020 på Eskilstunas Folkhögskola. https://eskilstunafolkhogskola.nu/fmt/

GRUPPVERKSAMHET

I FMT-metoden finns också en gruppverksamhet som kallas MUSIK. MUsik Inför SKolan. En upplevelsebetonad metod för f-klass barnen innan deras riktiga skolstart.

I MUISK- verksamheten är det viktigt att skapa positiva upplevelser. Det är ett skapande arbete där barnen, genom att man upprepar och återupprepar sånger, rörelser etc., känner igen sig och på det sättet känner trygghet. Vi använder minimal verbal information. Istället vill vi i MUISK- verksamheten förstärka barnens förmåga till uppmärksamhet och eget tänkande.          

Här följer en uppräkning av en del av det som stimuleras i MUISK- programmet:

·      Grovmotorik – att gå, hoppa, dansa m. m

·      Koncentration

·      Finmotorik – handgreppet, fingerknäpp, klapp

·      Minne

·      Öga – handkoordination

·      Andning

·      Identitet – Kroppskännedom/kroppskontroll

·      Uthållighet

·      Auditiv perception – gehör – rytmkänsla

·      Självförtroende

·      Koordination –

·      Balans/hållning

·      Gruppdynamik

·      Samverkan

·      Kreativitet/fantasi/initiativförmåga

MUISK-stunden byggs upp från 10 min till att vara ca 30 min och ska inte förväxlas med en vanlig musiklektion där vi har andra mål att uppfylla enligt läroplanerna.

 

MUISK för vuxna? Kom igång med sång!

Det går utmärkt att förändra och utveckla MUISK verksamheten så det passar för vuxna. Jag har valt att kalla det för ” Kom i gång med sång”. För vuxna med olika funktionsvarianter eller för deltagare på ett äldreboende passar det utmärkt med aktivitets sånger där deltagarna på ett positivt sätt kommer igång med aktivitet för hela kroppen. De alltför barnsliga sångerna har bytts ut och blandats upp med nyskrivet material eller välkända ”godingar” som passar för ändamålet att röra sig till!