Om FMT

FMT - Funktionsinriktad Musikterapi

2013 blev jag färdig med min utbildning till diplomerad musikterapeut i Funktionsinriktad Musik Terapi! 3 fantastiska utbildningsår på distans vid Ingesunds musikhögskola.

I utbildningen fick vi många redskap för att bemöta och skapa förutsättningar för att utveckla sig själv och andra. Vi fick inblick i hur vi kunde arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och omsorg.

Efter avslutad utbildning började jag med att ta emot adepter i kulturskolans regi.